พญ.พัสวี วรภัทรกุล
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
ประวัติการทำงาน :
แพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
  แพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวหิน
  แพทย์ทั่วไป หัวหินอินเตอร์เนชั่นแนลโพลีคลินิก
  แพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่  
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • จิตเวชในโรคทางกาย • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย

  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
    เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)
 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
 • • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม

  *** ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วย Panic มากเป็นพิเศษ
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
พุธ 11.30 - 15.00 น.  
พฤหัสบดี 11.30 - 15.00 น.  
ศุกร์ 11.30 - 15.00 น.  
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]