แอปพลิเคชัน ประเมินพัฒนาการลูกรัก

แอปพลิเคชัน ประเมินพัฒนาการลูกรัก 

 

แอปพลิเคชัน ประเมินพัฒนาการลูกรัก คืออะไร ? 

ตอบ: เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถสามารถเฝ้าสังเกต ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการลูกได้ด้วยตัวเอง

 

ใช้ประเมินพัฒนาการเด็กอายุเท่าไหร่บ้าง ?

ตอบ: เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี

 

ประเมินพัฒนาการเด็กด้านใดบ้าง ?

ตอบ:

1. ด้านการเคลื่อนไหว  

2. ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

 3. ด้านความเข้าใจภาษา

4. ด้านการใช้ภาษา  

5. ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ไหน มีค่าใช้จ่ายไหม ?

ตอบ: สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรี ได้ที่

Android/Play Store

คู่มือการใช้งาน ระบบ Android :
http://www.manarom.com/download/android.pdf


IOS/App Store

คู่มือการใช้งาน ระบบ IOS :
http://www.manarom.com/download/IOS.pdf


คลิปวิดีโอสาธิตการใช้งาน :
https://www.youtube.com/watch?v=qp-zlG_DJl0 

 

แอปพลิเคชัน ประเมินพัฒนาการลูกรัก มีประโยชน์อย่างไร ?

ตอบ: แอปพลิเคชันนี้แบ่งการประเมินตามช่วงวัยชัดเจน มีข้อมูลแนวทางการประเมินครบทุกด้าน พร้อมแนะแนวทาง
การส่งเสริมเด็กๆ ที่สงสัยว่าอาจมีพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งล่าช้า นอกจากนี้แอปพลิเคชันนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลสรุปการประเมินพัฒนาการเด็กส่งเข้าอีเมล ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปสื่อสารต่อกับคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้อีกด้วย

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :
คู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual :DSPM) กระทรวงสาธารณสุข