ปลอดสุรา ปลอดยาเสพติด ชีวิตสดใส

ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้เลิกดื่มสุรา และเลิกยาเสพติด แต่ก็ยังคงมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังคงดื่มสุรา และใช้ยาเสพติด หลายๆ คน ยังสงสัยว่าการปลอดสุรา ปลอดยาเสพติด ชีวิตสดใสจริงหรือ คนเหล่านั้นมักอ้างว่าการดื่มสุรา ใช้ยาเสพติดเพียงเล็กน้อยไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิต อีกทั้งยังทำให้เพลิดเพลิน เข้าสังคมได้ดี สนุกสนานกับกลุ่มเพื่อนๆ

อย่างไรก็ตาม สุราและยาเสพติด มีผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การดื่มสุราและใช้ยาเสพติดอยู่ประจำหรือครั้งคราว จะทำให้เกิด "ภาวะติดยา" ซึ่งปัจจุบันมีการค้นคว้าและแสดงให้เห็น "กลไกลการติดยาทางสมอง" รวมทั้งการทำลายเซลล์ประสาทในสมอง หลายคนเริ่มรู้ตัวว่ามี "ภาวะติดยา" เมื่อจะเลิกดื่มสุราและเลิกใช้ยาเสพติดแล้วเกิดอาการ "ขาดยา" ทางร่างกายหรือมีความรู้สึก "อยากใช้ยาเสพติด" ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มสุรา เลิกใช้ยาเสพติด

นอกจากนั้นหลายคนเมื่อเลิกดื่มสุรา เลิกใช้ยาเสพติด แล้วมีภาวะผิดปกติทางสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า เป็นต้น พราะการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช้ยาเสพติด เป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสารชีวเคมีในสมอง ซึ่งคนกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาจากจิตแพทย์

ปัญหาการติดสุรา และยาเสพติด นอกจากจะทำลายสุขภาพและทำลายอนาคตของผู้เสพแล้ว ยังเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ใจให้แก่คนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง สามี ภรรยา หรือลูกๆ

ปัญหาการติดสุรา ยาเสพติด ถือเป็นความเจ็บป่วยด้านจิตใจที่มีสาเหตุ ซึ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิเช่น ปัจจัยด้านชีวภาพ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการรักษา คือ ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด จำเป็นต้องมีความเข้าใจผู้ป่วย เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจผู้ป่วย

โรงพยาบาลมนารมย์ เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพจิตทุกประเภท รวมทั้งปัญหาการติดสุรา ยาเสพติดชนิดต่างๆ ซึ่งมีโปรแกรมการรักษาที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพในการรักษาสูง ให้การดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานสหวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด ในสถานที่ที่มีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวสูง

โปรแกรมการรักษาจะเริ่มโดยการประเมินสภาพทางกายและความพร้อมด้านจิตใจของผู้ป่วย เพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนการรักษา ซึ่งการบำบัดรักษา ประกอบด้วยหลายวิธีร่วมมกัน ได้แก่ การบำบัดด้วยยา การให้คำปรึกษา การทำจิตบำบัด กลุ่มบำบัด ครอบครัวบำบัด

รูปแบบการรักษาขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของปัญหาในรายที่อาการไม่รุนแรงสามารถรักษาในลักษะผู้ป่วยนอกได้ แต่ในรายที่อาการมากมีความจำเป็นต้องรับการรักษาแบบผู้ป่วยในเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พ้นจากยาเสพติด ใช้ชีวิตที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นการบำบัดรักษาเพื่อปรับพฤติกรรมและความคิดทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้ว แต่ยังต้องมีการติดตามการักษาเพื่อป้องกันการกลับไปใช้สุรา ยาเสพติดอีก ซึ่งโรงพยาบาลก็มีบริการกลุ่มบำบัดแบบผู้ป่วยนอก และโรงพยาบาลกลางวัน

 

สำหรับผู้ที่มีความสนใจโปรแกรมบำบัดรักษาการติดสุราและ ยาเสพติดของโรงพยาบาลมนารมย์ สามารถติดต่อได้ที่ 0-725-9595

โรงพยาบาลมีบุคลากรที่พร้อมจะให้คำแนะนำและการรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะทำให้ชีวิตของท่านปลอดสุราและยาเสพติด และเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว