สุรา ผลเสีย และวิธีการเลิกดื่ม
คุณมีแนวโน้มที่จะติดสุราใช่หรือไม่

คำถามทั้ง 4 ข้อจากแบบทดสอบ CAGE สามารถช่วยคุณในการประเมินตนเองและผู้ใกล้ชิดของคุณว่ามีแนวโน้มที่จะติด สุราได้ โดยหากผู้ถูกประเมินตอบว่า "ใช่" ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป ถือว่ามีแนวโน้มของการติดสุรา สามารถปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการให้การประเิมินและช่วยเหลือได้ต่อไป


     1. "คุณเคยรู้สึกว่าคุณควรลด (Cut down) การดื่มสุราหรือไม่"
     2. "คุณเคยรู้สึกรำคาญ (Annoyed) เวลาผู้อื่นวิพากษ์วิจารณ์การดื่มสุราของคุณหรือไม่"
     3. "คุณเคยรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกผิด (Guilt) เกี่ยวกับการดื่มสุราของคุณหรือไม่"
     4. "คุณเคยต้องดื่มสุราเป็นสิ่งแรกหลังตื่นนอน (Eye-openner) เพื่อทำให้ไม่กระวนกระวายหรือลดการเมาค้างหรือไม่"

ผลเสียของโรคพิษสุราเรื้อรัง

 
ได้รับแอลกอฮอล์เกินขนาดซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิต มักเกิดในวัยรุ่นที่ต้องการแสดงว่าตัวเองคอแข็ง
 
อุบัติเหตุ การดื่มเพียง 1 ดริ้งค์ (13.7 กรัม) ก็ทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง การที่ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ยานพาหนะ
    เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรมากกว่าร้อยละ 50 ของที่เกิดทั้งหมด
 
ความรุนแรงในครอบครัว ผู้หญิงและเด็กที่มีพ่อบ้านขี้เมามักจะได้รับความรุนแรงบ่อย เด็กมักจะเป็นโรคซึมเศร้า วิตกกังวล
    และมีความมั่นใจในตัวเองต่ำ
 
ผลต่อหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่ดื่มสุราจะมีความดันโลหิตสูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาติดสุราจะมีโอกาส
    เกิดโรคหัวใจได้มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม 2-3 เท่า
 
มะเร็ง ตัวแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งแต่จะส่งเสริมให้เกิดมะเร็งจากสารอื่นได้ง่าย เช่น บุหรี่ หากใช้ร่วมกันจะเกิดโรคมะเร็งในปาก
    กล่องเสียงและหลอดอาหารได้มาก
 
ตับอักเสบ และตับแข็ง
 
การดื่มสุราทำให้เกิดท้องร่วงและริดสีดวงทวารและแผลในกระเพาะอาหาร
 
ในกรณีที่เป็นผู้หญิง การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อความผิดปกติของทารกในครรภ์ เพราะแอลกอฮอล์สามารถผ่าน
    จากรกไปสู่เด็กในครรภ์ได้ง่าย ซึ่งอาจส่งผลทำให้ทารกเสียเสียชีิวิต เกิดการแท้ง นอกจากนี้ทารกที่คลอดออกมาจะพบความผิดปกติมากมาย เช่น ปัญญาอ่อน กะโหลกศีรษะเล็ก ร่างกายเล็ก มีความผิดปกติ และเมื่อโตขึ้นมักมีปัญหาทางพฤติกรรม เช่น สมาธิสั้น มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น

แนวทางในการเลิกดื่มสุรา

 
ทบทวนตัวเองทุกวันถึงส่วนดีและส่วนเสียของเหล้า
 
ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต เทียบเคียงกับชีิวิตที่ดื่มเหล้าและไม่ดื่มเหล้า
 
หันมองหน้าลูกเมีย หรือผู้ที่ท่านรัก เคารพและคำนึงถึงคำแนะนำของบุคคลเหล่านั้น
 
นึกถึงภารกิจที่ท่านมีต่อครอบครัวและอนาคตของท่านเอง
 
ตัดสินใจเสียวันนี้ว่าจะดื่มต่อไปหรือจะหยุด
 
ถ้าจะดื่มต่อไป คิดว่าจะลด ละ เลิกเมื่อใด หรือจะตายไปกับเหล้า
 
ถ้าจะหยุด คิดว่าจะทำอย่างไรดี ทำใจเข้มแข็ง สัญญากับผู้ที่ท่านรักว่าจะเลิกดื่ม
 
การเลิกเหล้ามีหลายวิธี เช่น การใช้การบำบัดทางจิตสังคม ได้แก่ จิตบำบัดรายบุคคล จิตบำบัดแบบกลุ่ม และการใช้ยา มีสถานบริการทั่วไป
    ทุกโรงพยาบาลของรัฐ นอกจากนั้น ยังมีศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ซึ่งเป็นสถานบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาจาก การใช้สุรา
 
ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านอดเหล้าอย่างเคร่งครัด
 
วางตัวให้ห่างจากขวดเหล้า และห่างจากเพื่อนกินเหล้า หันมาคบกับเพื่อนกลุ่มที่สนใจกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น กีฬา ดนตรี สิ่งดีๆ ที่ท่านชอบ
    สิ่งที่ทำให้ท่านหลุดพ้นจากอิทธิพลของเหล้า