การบรรยายเรื่อง "ติวเข้มพ่อแม่... รับมือปัญหาอารมณ์วัยรุ่น" โดย พญ. เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์
โรงพยาบาลมนารมย์ จัดงานบรรยายเรื่อง "ติวเข้มพ่อแม่... รับมือปัญหาอารมณ์วัยรุ่น" โดย พญ. เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์ เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555  ที่ผ่านมา