ทญ. วิสาขา ไผ่งาม
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
 
พ.ศ. 2541 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2551 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
พ.ศ. 2543 อบรมหลักสูตรจิตรกรรมสีน้ำระยะสั้น วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
พ.ศ. 2557 วุฒิบัตรนักศิลปะแนวมนุษยปรัชญา,สถาบันศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญาแห่งประเทศไทยร่วมมือกับ Therapeutikum am Kraherwald, เยอรมันนี
   
ประวัติการทำงาน :  
  ทันตแพทย์part time ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
  จิตอาสา เครือข่ายชีวิตสิกขา
  นักศิลปะบำบัด โรงพยาบาลมนารมย์
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา (Anthroposophy art therapy)
ระบายสีน้ำ, สีแห้ง (สีไม้, พาสเทล เป็นต้น) ลากเส้น, ปั้นดิน
   
ภาษา : ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน