วิชภา มีทองคลัง
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
 
  อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หลักสูตรพื้นฐานศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา สถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา
   
ประวัติการทำงาน : นักศิลปะบำบัด สมาคมสายใยครอบครัว โรงพยาบาลศรีธัญญา
   
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
นักศิลปะบำบัด
   
ภาษา : ไทย, อังกฤษ