อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
 
  ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) ที่สถาบันศิลปะบำบัด Therapeutikum am Kraherwald ประเทศเยอรมันนี
   
ประวัติการทำงาน :  
  ผู้อำนวยการโครงการโลกของฉัน..สีสันของคนตัวเล็ก ในนามมูลนิธิเด็กและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2545 - 2547 โครงการศิลปะเพื่อพัฒนาด้านใน (Art for Inner Development)
พ.ศ. 2549 โครงการศิลปะบำบัดสำหรับผู้ต้องขังในคุก
  โครงการศิลปะบำบัดให้กับเด็กที่ถูกล่วงละเมิด
  เสียงเรียกจากฤดูกาล : The Voice of Seasons
ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะบำบัดในแนวมนุษยปรัชญา (Therapeutikum)
  ผู้อำนวยการโครงการ Art Therapy for Victims of Trafficking
in Human Being, Supported by UNODC Development and Society Fund
  วิทยากรพิเศษในโครงการศิลปะเพื่อพัฒนาดุลยภาพชีวิต (Contemplative Art)
  นักศิลปะบำบัด โรงพยาบาลมนารมย์
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ศิลปบำบัดในแนวมนุษยปรัชญา
   
ภาษา : อังกฤษ ไทย