คัชชาตา ธงสินธุศักดิ์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
 
พ.ศ. 2555       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
   
ประกาศนียบัตร :

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขา จิตวิทยาคลินิก ออกโดย กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก, ค้นหาแววอัจฉริยะ
 

ฝึกกระตุ้นพัฒนาการ เด็กและวัยรุ่น

 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

   
ภาษา : ไทย อังกฤษ