ดร.มาร์ค วาเน็ลลี จิตแพทย์ประจำภูมิภาค จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์

ดร.มาร์ค วาเน็ลลี จิตแพทย์ประจำภูมิภาค จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์ โดยมี พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ และ นพ.ไกรสิทธิ์
นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 - 15.00 น. ที่ผ่านมา
Mark R Vanelli, M.D., M.H.S. Regional Psychiatrist (RMO/P) from American Embassy visit us on 15 th October 2015