งานบรรยายเรื่อง "Stress Management เครียดไปทำไม ลด ละ เลิกกันดีกว่า"
ภาพบรรยากาศ งานบรรยายเรื่อง "Stress Management เครียดไปทำไม ลด ละ เลิกกันดีกว่า" โดย นพ. ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร จิตแพทย์โรงพยาบาลมนารมย์
เมื่อ วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ที่ผ่านมา