มศว. ประสานมิตร อินเตอร์ เยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์

มศว. ประสานมิตร อินเตอร์ เยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์ พร้อมฟังบรรยายวิชาการโดย พญ.กมลชนก เหล่าชัยศรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา