คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Positive Parenting
ภาพบรรยากาศ คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Positive Parenting : เทคนิคสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว" โดย ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ และ รศ.พญ.สุวรรณี พุทธิศรี
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองหลายท่านเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วน
- จัดการประชุมเป็นกันเองดี จำนวนผู้เข้าอบรมไม่มากจนเกินไป ทำให้ได้รับการดูแลจากวิทยากรได้อย่างทั่วถึง
- ทำให้ได้ความรู้และประโยชน์ในการนำมาใช้กับครอบครัว
- วิทยากรทั้ง 2 ท่าน ที่ให้ความรู้และแนะนำการปฏิบัติอย่างเห็นจริง รวมถึงอารมณ์ขันของวิทยากรด้วยค่ะ
- ทำให้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกและผู้อื่นได้ดีขึ้นมาก
- เข้าใจและยอมรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น รู้จักปล่อยวาง
- ชอบทฤษฎีและตัวอย่างกรณีศึกษา รวมถึงรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย สนุก ไม่เบื่อ ไม่เครียด สามารถนำไปใช้ได้จริง