งานทำบุญเปิดแผนกผู้ป่วยนอก (ใหม่) โรงพยาบาลมนารมย์ 22 พฤศจิกายน 2560