เจ้าหน้าที่จากสถานทูตอังกฤษเยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์

เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข จากประเทศโอมาน เยี่ยมชมโรงพยาบาล โดยมี นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา

A visit from Oman Ministry of health on 4 th November 2014.