งานสังสรรค์ปีใหม่ MH Ready for AEC 2014

งานสังสรรค์ปีใหม่ 2557 MH Ready for AEC 2014 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา
Manarom Hospital Annual New Year Party 2014