งานทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2557

งานทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2557 และเปิดงาน OPD ชั้น 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา
Annual making merits for New Year 2014 and opening of our new Out-patient unit on January 10 th, 2014