เทคนิครับมือเด็ก L.D. Learning Disabilities


ภาพบรรยากาศ งานบรรยาย เรื่อง "เทคนิครับมือเด็ก L.D. Learning Disabilities" โดย คุณอำไพพิศ บุนนาค ครูการศึกษาพิเศษ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมฟังงานบรรยายบางส่วน
 1. วิธีการเลี้ยงดู การดูแลที่เหมาะสมและเข้าใจลูกมากขึ้น
 2. แนวทางการช่วยเหลือและส่งเสริมเด็กในกลุ่ม LD. และวิธีการสังเกตุเด็กและจัดเด็กเข้ากลุ่มในทิศทางที่ถูกต้อง
 3. เทคนิคการสอนและการเรียนรู้ของเด็ก LD. จะนำไปเป็นไอเดียการพัฒนาสื่อสำหรับเด็กต่อไปค่ะ
 4. เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการช่วยเหลือเด็ก LD. (3)
 5. ดีมาก ควรจัดทำเรื่องนี้โดยเฉพาะ
 6. เข้าใจเทคนิคการปรับตัวกับเด็กๆ มากขึ้น และสามารถนำไปแนะนำ ปรับใช้ ได้ในอนาคต
 7. เทคนิคการสอนที่หลายหลายมากขึ้น (3)
 8. การนำความรู้ที่ได้ ถ่ายทอดให้กับ อ.ผู้สอนวิชาภาษาไทยและวิชาอื่นๆ ให้เข้าใจนักเรียน และมีเทคนิคการช่วยสอนให้กับนักเรียนมากขึ้น
 9. การฟังคำบรรยายครั้งนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ปกครองและอาจารย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีความต้องการพิเศษเช่นนี้ อีกทั้งยังสามารถทำความเข้าใจแก่เด็กๆ ได้อีก
 10. ความเข้าใจเด็ก LD. และ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน และ คณิตศาสตร์
 11. เข้าใจ LD. ปรับใช้กับเด็กๆ
 12. ได้สาระและแรงบันดาลใจมากค่ะ
 13. ความรู้ที่จะนำไปใช้กับลูกค่ะ
 14. ความเข้าใจในตัวเด็กๆ และวิธีการดูแล ปรับพฤติกรรม
 15. วิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม
 16. นำวิธีการแก้ไขไปใช้ในเด็ก LD. ได้ ข้อมูลที่ได้รับนำไปปรับใช้ได้จริง (2)
 17. ความรู้ ความเข้าใจ เด็กที่อาจจะเป็น LD. และ วิธีการสอน ฝึกเด็ก LD. (2)
 18. การดูแล ช่วยเหลือ ให้กำลังใจเด็กที่มีภาวะ LD. วิทยากรบรรยายสนุก น่าสนใจ บุคลิกน่ารักเป็นกันเองดีมาก
 19. รู้จักและเข้าใจเด็ก LD. มากขึ้น ได้เห็นข้อสังเกตของ LD. ที่มองข้ามมาตลอด
 20. การนำไปปรับใช้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการของเด็กในสถานพยาบาลในสายงานของนักจิตวิทยาในการทำความเข้าใจเด็ก LD. มากขึ้น
 21. รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็ก LD. มากขึ้น
 22. เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ
 23. ได้เทคนิคการสอนและทำความเข้าใจกับลูก
 24. วิทยากรมีความสามารถในการบรรยายหัวข้อได้ดีมากค่ะ เทคนิคที่ช่วยในเรื่องการอ่านดีมากค่ะ ชอบ