โรงเรียนนานาชาติ KIS International เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ

โรงเรียนนานาชาติ KIS International เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ และศึกษาดูงาน โดยมี นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์บรรยายให้ความรู้และต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
KIS international School visit to Manarom Hospital on Wednesday 15 th March 2017.