เจ้าหน้าที่จากสถานทูตญี่ปุ่น เยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์ 13 มีนาคม 2558
เจ้าหน้าที่จากสถานทูตญี่ปุ่น เยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์ 13 มีนาคม 2558
A visit from the Japan Psychiatric Association on 13 th March 2015