ทีมจิตแพทย์จากญี่ปุ่น มาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลมนารมย์

ทีมจิตแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 ท่าน มาศึกษาดูงานการให้บริการด้านจิตเวชที่โรงพยาบาลมนารมย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 14.00 น.