ร่วมออกบูธให้ความรู้ ในงานเปิดศูนย์ Happy Place Center
เมือวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดศูนย์ Happy Place Center ซึ่งโรงพยาบาลมนารมย์ได้รับเชิญเข้าร่วมออกบูธเพื่อจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาที่สนใจ เช่น เกมบริหารสมองสองด้าน แบบประเมินออนไลน์ด้านจิตวิทยาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบประเมินความเครียด แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และแบบคัดกรองภาวะโรคซึมเศร้า โดยภายในงานมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

On 31st August 2017, Manarom Hospital has participated in the grand opening ceremony of Happy Place Center, founded by Student Affairs Department, at Kasetsart University.