ภาพบรรยากาศงานบรรยาย เรื่อง ชีวิตคู่...ไม่ยากอย่างที่คิด Happy Marriage
ภาพบรรยากาศงานบรรยาย เรื่อง ชีวิตคู่...ไม่ยากอย่างที่คิด Happy Marriage โดย พญ. วนัดดา ถมค้าพานิชย์ ในวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์