สิ่งเสพติด ยาเสพติด เกม โซเชียลเน็ตเวิร์ค"
ภาพบรรยากาศ "สิ่งเสพติด ยาเสพติด เกม โซเชียลเน็ตเวิร์ค" โดย นพ. กฤษกร สุขวัฒน์วิบูลย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หลายท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมฟังงานบรรยายบางส่วน
 1. ได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่
 2. แนวทางในการดำเนินการกับบุตรหลาน
 3. ความรู้ตามหัวข้อไปประยุกต์ใช้
 4. เข้าใจแง่มุมที่อันตรายในโลกออนไลน์ และสอนให้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องอันตรายนี้พร้อมขั้นตอนในการวางแผนในการมอบเวลาให้ลูกหลานในการเล่นอินเตอร์เน็ต
 5. ความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กติดเกม ยาเสพติด และ social network
 6. ได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
 7. Reward Pathway
 8. เข้าใจธรรมชาติของเด็กที่ติด สาเหตุ วิธีป้องกัน รับมือ แม้ไม่หมดแต่มีประโยชน์มาก อยากให้บรรยายในโรงเรียนมากๆ
 9. ทฤษฏีและที่มายาเสพติด โดยเฉพาะทฤษฎี Pavlov
 10. ความรู้ในเรื่องการติดเกมและโซเชียลเน็ตเวิร์คในเบื้องต้น
 11. นำความรู้และประสบการณ์ของแต่ละครอบครัวที่มาแชร์และคุณหมอเสนอแนะแนวทางแก้ไขมาทดลองใช้ในการแก้ปัญหา
 12. Cause & Symptoms
 13. นำไปปรับปรุงในชีวิตได้
 14. เหตุที่จะทำให้เสพติด
 15. สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขการเสพติด
 16. คุณหมอบรรยายได้ดีมาก มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนะนำการเลี้ยงดูลูกที่ติดเกมและโซเชียล