ทีมจิตแพทย์จากประเทศอังกฤษ เยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์

ทีมจิตแพทย์จากประเทศอังกฤษ เยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์  ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552 เวลา 11.00 น.