งานบรรยาย ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว


ภาพบรรยากาศ งานบรรยาย เรื่อง "ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว" โดย พญ.ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมฟังงานบรรยายบางส่วน
-  Case Study สำหรับผู้สูงวัย ปัญหาสำคัญของผู้สูงวัย ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย
-  อาจารย์หมอทำให้เกิดแรงบันดาลใจหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทุกอย่างที่ได้รับจากอาจารย์หมอบ่งบอกให้เห็นถึงความงดงามของผู้สูงวัย
-  วิธีดูแลใจตนเอง และข้อคิดดีๆ ในการดำเนินชีวิต
-  ความรู้,อิ่มกาย,อิ่มใจ
-  ทำให้ทราบว่าสิ่งรอบกายและผู้คน นอกเหนือจากคนในครอบครัวล้วนมีผลกระทบกับตัวเรา และเราต้องรู้จักปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้ตัวเรามีชีวิตที่มีความสุขเพิ่มขึ้นและใช้ชีวิตอยู่ได้
   เรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำจะช่วยกระตุ้นประสาทและสมองของเราได้ และเราต้องหัดรู้จักพึ่งพาตนเองให้ได้ และพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด
-  การรู้จักใช้ชีวิตได้อย่างมีสมดุลทั้งกายและจิตใจ มองโลกในแง่บวก
-  รู้ช่องว่างความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ การอยู่ร่วมกันในความต่าง
-  การเตรียมความพร้อมไปสู่ความชรา และเข้าใจผู้สูงวัย