การบรรยายเรื่อง "รู้ทันภัยยาเสพติด" โดย นพ. วศิน บำรุงชีพ