เจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล และศึกษาดูงาน โดยมี นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์บรรยายให้ความรู้และต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา
A visit from Ministry of Public Health on 10 th October 2016.