งานบรรยายเรื่อง" แนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ" ให้แก่ข้าราชการกรมสุขภาพจิต
ภาพบรรยากาศ งานบรรยายเรื่อง" แนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ" ให้แก่ข้าราชการกรมสุขภาพจิต

โดย นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์

และเยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์
เมื่อ วันที่ 17 และ 19 มิถุนายน 2557
เวลา 13.30-16.30 น. ที่ผ่านมา