งานบรรยายเรื่อง "สุขกันเถอะเรา ซึมเศร้าไปทำไม"
ภาพบรรยากาศ งานบรรยายเรื่อง "สุขกันเถอะเรา ซึมเศร้าไปทำไม" โดย นพ. พิชัย อิฏฐสกุล จิตแพทย์โรงพยาบาลมนารมย์
เมื่อ วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ที่ผ่านมา