กิจกรรมเพื่อสังคมโรงพยาบาลมนารมย์

โรงพยาบาลมนารมย์ ได้รับเชิญจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาสร่วมทำกิจกรรม เวิร์คช้อป หัวข้อ "ปลุกพลังสมองด้วยเสียงดนตรี"เพื่อผู้สูงวัย ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา