กิจกรรมเพื่อสังคมโรงพยาบาลมนารมย์

กิจกรรมเพื่อสังคมโรงพยาบาลมนารมย์ "โครงการมนารมย์ปันน้ำใจ 2558" สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี เมื่อศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

Manarom CSR 2015 at Karunyawet Home for Persons with Disabilities, Chonburi Province on Friday 23 rd November 2015.