คณะอาจารย์และนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล โดยมี นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

A visit from Chulalongkorn University on 12 th May 2016