ท่านคณบดีและผู้บริหาร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้บริหาร โรงพยาบาลมนารมย์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารโรงพยาบาลมนารมย์เพื่อแสดงความขอบคุณพร้อมรายงานความคืบหน้าการร่วมบริจาคทุนทรัพย์แก่โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่เพื่อสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะสุดท้าย
On August 22, 2018 Prof. Bannakit Lojanapiwat, M.D., the Dean of Faculty of Medicine, Chiang Mai University, together with his team visited Manarom Hospital to express gratitude and update on the donation’s progress for Maharaj Nakhon Chiang Mai Hospital’s Palliative Care Project.