บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์ โดยมี นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์
และ พญ. วรลักษณา ธีราโมกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายคลินิก ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
A visit from Chevronthailand on 20 th February 2017