เจ้าหน้าที่จากสถานทูตอังกฤษเยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์

เจ้าหน้าที่จากสถานทูตอังกฤษเยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น.
A visit from British Embassy on 15 October 2013