งานบรรยายเรื่อง"เมื่อคนใกล้ตัวเป็นไบโพลาร์ 17 สิงหาคม 2556

สิ่งที่ผู้เข้าฟังบรรยายได้รับ

 1. ให้รู้วิธีการปฏิบัติตัวกับผู้ที่เป็นโรคนี้และเข้าใจเค้ามากขึ้น
 2. วิธีการปฏิบัติเมื่อคนใกล้ตัว (เหมือนจะ) ป่วย และทราบความแตกต่างระหว่างซึมเศร้าและ 2 ขั้ว
 3. ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและ 2 ขั้ว มากขึ้น
 4. ความรู้เบื้องต้นของโรคไบโพลาร์
 5. ทำให้เข้าใจและสามารถที่จะยอมรับคนเป็นโรค และรู้วิธีการปรับตัวเองเพื่อจะใช้ชีวิตร่วมกับคนเป็นไบโพลาร์ได้บ้าง
 6. ความเข้าใจในการใช้ยา และ กรณีศึกษาต่างๆ
 7. วิเคราะห์ตัวเองและครอบครัวในพฤติกรรม อารมณ์ที่จะเกี่ยวข้องกับไบโพลาร์ ประสบการณ์ เคสตัวอย่างผู้ป่วย แนวทางการรักษา เป็นประโยชน์มากครับ
 8. การดำเนินโรคไบโพลาร์ ยารักษา การรักษา
 9. คุณหมออธิบายชัดเจน สนุก เข้าใจง่าย และสามารถทำให้เข้าใจคนรอบข้างได้ดีขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ
 10. ความเข้าใจในโรคไบโพลาร์ได้ดีขึ้น และทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับคนไข้ได้ดีขึ้น
 11. ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงอาการของไบโพลาร์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถนำไปใช้ดูแลตนเองและคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คุณหมอบรรยายได้น่าสนใจ สนุก ชวนติดตามตลอดรายการ และเมตตาไขข้อข้องใจกับผู้ฟังที่ซักถามทุกคน