เจ้าหน้าที่จากสถานทูตออสเตรเลียเยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์

เจ้าหน้าที่จากสถานทูตออสเตรเลียเยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์ โดยมี นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ และ นพ.โกวิทย์ นพพร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น. ที่ผ่านมา
A visit from Australia Embassy on 1 st July 2015