ประมวลภาพการบรรยายเรื่อง "All about love.. รักคืออะไร"

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลมนารมย์ ได้จัดการบรรยาย เรื่อง "All about love.. รักคืออะไร" โดย พญ.ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว
สำหรับบุคคลที่สนใจ เนื่องในเดือนแห่งความรักนี้