งานบรรยายเรื่อง "ใครๆ ก็บอกว่าหนูเป็นเด็กสมาธิสั้น"
ภาพบรรยากาศ งานบรรยายเรื่อง "ใครๆ ก็บอกว่าหนูเป็นเด็กสมาธิสั้น" โดย นพ. คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ จิตแพทย์โรงพยาบาลมนารมย์
เมื่อ วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ที่ผ่านมา