การบรรยายให้ความรู้ "เรียนรู้และเข้าใจเด็ก LD. & ADHD"

การบรรยายให้ความรู้ "เรียนรู้และเข้าใจเด็ก LD. & ADHD" โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โดย พญ. กมลชนก เหล่าชัยศรี จิตแพทย์โรงพยาบาลมนารมย์ และ อ.อำไพพิศ บุนนาค ครูการศึกษาพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-15.00 น.
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 10 อาคารจอห์นเอ เอกิ้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย