ภาพบรรยากาศงานบรรยาย เรื่อง "รักษาสมดุลด้านจิตใจ ด้วยวิธีฝังเข็ม"

ภาพบรรยากาศงานบรรยาย เรื่อง "รักษาสมดุลด้านจิตใจ ด้วยวิธีฝังเข็ม" โดย นพ. ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมมนารมย์ โรงพยาบาลมนารมย์