คณะแพทย์แผนกจิตเวชและประสาทวิทยา จากประเทศเกาหลี เยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์
คณะแพทย์แผนกจิตเวชและประสาทวิทยา จากประเทศเกาหลี จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์ เพื่อศึกษาดูงาน บริหารงานจัดการในส่วนเกี่ยวกับโรคทางสมอง