จิตแพทย์และแพทย์ประจำภูมิภาคจากสถานทูตอเมริกา เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์

นพ.โทมัส แมค และ นพ.อ๊อตโต้ เอฟ ดิ๊คแมน จิตแพทย์และแพทย์ประจำภูมิภาคจากสถานทูตอเมริกา พร้อมด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์ โดยมีทีมผู้บริหาร พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย และ นพ.วศิน บำรุงชีพ ให้การต้อนรับเมื่อวันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

A visit from Thomas A. Mak M.D. ,Regional Psychiatrist, and Otto F. Dickman, M.D., Regional Medical Officer, from U.S. Embassy in Bangkok on 10th September 2018.