เจ้าหน้าที่จากสถานทูตสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์

เจ้าหน้าที่จากสถานทูตสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์ โดยมี นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลมนารมย์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
ที่ผ่านมา

A visit from Singapore Embassy on 19 th September 2017