เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลมนารมย์

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลมนารมย์ ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดยมี พญ. วรลักษณา ธีราโมกข์ (ผู้อำนวยการฝ่ายคลินิกโรงพยาบาลมนารมย์) พญ. เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์ (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น) คุณสันติ จันทวรรณ (หัวหน้านักกิจกรรมบำบัด) ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา
A visit from Sakaeo Rajanakarindra on 9 th July 2015