คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 25 ท่าน เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลมนารมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 25 ท่าน เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลมนารมย์ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวช โดยมี นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลมนารมย์ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา
A visit from Faculty of Nursing,Prince of SongKla University on 8 th July 2015