อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559

อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลมนารมย์ วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงพระโขนง