งานทำบุญครบรอบ 8 ปี โรงพยาบาลมนารมย์ 16 มิถุนายน 2557