งานทำบุญครบรอบ 7 ปี โรงพยาบาลมนารมย์ 27 มิถุนายน 2556